Cabinet Avocati Brasov  acorda servicii de  consultanta juridica,  asistenta  si reprezentare, redactare  acte, cereri precum si orice alte activitati juridice  in toate procedurile de cadastru, intabulare, obtinere certificate de urbanism, radiere ipoteci din cartea funciara , etc.

Asistam si reprezentam persoane fizice si juridice in fata Instantelor de judecata de toate gradele din Brasov si din tara, precum si  a institutiilor publice (OCPI, Primarie).

Experienta noastra profesionala se regaseste in toate activitatile juridice prestate de cabinetul nostru si reprezinta un reper pentru  clienti care apeleaza la serviciile juridice  oferite de Cabinet avocat Dimancea Iulian  din Brasov.

Un avocat specializat pe probleme de cadastru, intabulare  si  cartea funciara  va poate asista si consilia inca de la infiintarea societatii in vederea desfasurarii activitatii cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, fiind in masura sa va ofere opinii legale si rapoarte de consultanta juridica pentru situatiile aparute in desfasurarea demersurilor dumneavoastra.


Actele necesare pentru operatiuni cadastrale si de carte funciara

Pentru inscrierea provizorie sau intabularea unui teren in cartea funciara sunt necesare urmatoarele acte: Cerere tip, documentatie cadastrala, acte de proprietate in copie legalizata, certificatul de atestare fiscala si dovada achitarii integrale a tarifului.

Pentru intabularea dreptului de proprietate a unei constructii finalizate si inscrierea acesteia, sunt necesare urmatoarele documente: cerere tip, documentatie cadastrala, certificatul de atestare a edificarii constructiei, certificat de atestare fiscala ce va contine valoarea de impozitate a imobilului si actul de constituire a dreptului de superficie, daca proprietarul imobilului construit nu este si proprietarul terenului, dovada achitarii integrale a tarifului.

Actele necesare shimbarii categoriei de folosinta a unui teren sunt: cerere tip, documentatie cadastrala, act administrative - dupa caz - decizie de scoatere din circuitul agricol, adeverinta, autorizatie de construire, declaratie autentica a proprietarului, dovada achiarii integrale a tarifului.