Cabinet  Avocat “Dimancea Iulian” din Brasov  acorda servicii de  consultanta juridica,  asistenta  si reprezentare, redactare  acte, cereri, cai de atac, mediere, precum si orice alte activitati prevazute de lege  in domeniul Dreptului  Administrativ si Fiscal.


Asistam si reprezentam persoane fizice si juridice in domeniul  dreptului fiscal, in fata Instantelor de contencios administrativ  de toate gradele din Brasov si din tara, precum si  a institutiilor publice.


Experienta profesionala si daruirea, se regasesc in fiecare activitate avocatiala prestata de cabinetul nostru si reprezinta un reper pentru  clienti care apeleaza la serviciile juridice  oferite de Cabinet de avocatura  Dimancea Iulian  din Brasov.


Avem convingerea ca orice societate comerciala din Brasov are nevoie  in egala masura de un contabil  cat si de un avocat specializat pe probleme de drept fiscal.


Sistemul fiscal din Romania si procedurile ce trebuiesc urmate ,sunt atat de complexe incat, doar un avocat specializat in drept fiscal din Brasov poate solutiona in termen legal si in mod corect  problema juridica cu care se confrunta societatea dumneavoastra .


Un avocat bine pregatit din echipa noastra  va poate asista si consilia inca de la infiintarea societatii in vederea desfasurarii activitatii cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, fiind in masura sa va ofere opinii legale si rapoarte de consultanta juridica pentru situatiile aparute in desfasurarea activitatii comerciale a companiei dumneavoastra.Citeste mai mult

In multe situatii se apeleaza la serviciile unui avocat specializat in drept fiscal doar atunci cand agentul economic este pus in fata unor situatii conflictuale, cand exista deja un litigiu ajuns in faza de a fi disputat in fata instantei de judecata sau a altor institutii ale statului.


Dreptul administrativ este ramura dreptului public care reglementeaza relatii sociale din zona administratiei publice locale si centrale, precum si cele de natura conflictuala intre autoritatile statului si cei vatamati intr-un drept sau un interes legitim.

 

Potrivit legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, orice persoana vatamata intr-un drept sau interes legitim de catre autoritatile publice, prin   acte administrative sau prin nesolutionarea in termen a unor cereri, pot introduce o actiune la instanta de contencios administrativ, pentru ca prin hotararea ce va fi pronuntata, instanta  sa dispuna anularea actelor emise cu incalcarea legii, recunoasterea drepturilor sau intereselor legitime, precum si repararea pagubei cauzate .


In prealabil, in termen de 30 de zile de la comunicarea actului,  persoana vatamata trebuie sa formuleze o contestatie prin care sa solicite autoritatii publice care a emis actul, sau autaritatii ierarhic superioare, revocarea acestuia in tot sau in parte.


Persoana vatamata  nemultumita de solutia primita la contestatia administrativa/ plangerea prealabila, sau care nu a primit nici un raspuns in termenul legal, are posibilitatea sa sesizeze instanta de contencios administrativ, pentru anularea actelor administrative, repararea pagubei cauzate si acordarea de daune morale.


Reclamantul va anexa la actiune, copia actului administrativ contestat sau Decizia de solutionare a plangerii prealabile. Daca nu a primit nici un raspuns la cererea sa, reclamanul va depune la dosarul cauzei  o copie certificata a contestatiei prealabile, ce va contine data si numarul de inregistrare la autoritatea publica.


Cererile in justitie pot fi formulate si personal impotriva functionarului care a emis actul sau care se face vinovat de refuzul de a solutiona cererea, daca se vor solicita plata unor despagubiri pentru prejudiciul cauzat sau pentru intarziere.


In cazul admiterii Actiunii de catre instanta de contencios, functionarul respectiv poate fi obligat in solidar cu autoritatea publica parata la plata despagubirilor cuvenite.


Daca prin admiterea actiunii, autoritatea publica este obligata sa incheie un act, sa-l modifice sau sa elibereze un alt inscris, executarea hotararii judecatoresti definitive se face de bunavoie, in termenul prevazut de aceasta, iar in lipsa unui termen, in cel mult 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii.


In situatia in care institutia debitoare nu executa de bunavoie obligatia prevazuta in titlul executoriu, aceasta se va duce la indeplinire prin executare silita, urmand procedura legala.


In domeniul dreptului fiscal va oferim urmatoarele servicii:

1. Consultanta specializata pe probleme legate de taxe si impozite.

2. Reprezentare in fata autoritatilor fiscale.

3. Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor de judecata pentru Actiuni avand ca obiect anularea Deciziei de impunere, Actiuni in obligarea Autoritatii administrative la emiterea unui act administrativ, Actiuni in pretentii constand in despagubiri materiale si morale,  Actiuni impotriva Ordonantelor Guvernului.
Articole relevante din drept administrativ si fiscal