Actiunea in anularea actului administrativ este o actiune personala prin care reclamantul solicita instantei anularea actului administrativ emis de autoritatea publica parata,prin care i-a fost incalcat un drept sau un interes legitim.


Termenul de introducere a actiunii in anularea actului administrativ unilateral cu caracter individual este de 6 luni, potrivit art.11 din legea nr.554/2004, si curge de la:

- Data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila;

- Data comunicarii  raspunsului nejustificat de solutionare a cererii;

- Data expirarii termenului de solutionare a plangerii prealabile, respectiv data expirarii  termenului legal de solutionare a cererii;

- Data expirarii termenului de 30 de zile prevazut de art.2, alin.1)lit.h) ,calculate de la comunicarea actului administrativ emis in solutionarea favorabila a cererii sau, dupa caz a plangerii prealabile.


In cazul contractelor administrative, termenul de 6 luni curge de la data incheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii. Trebuie mentionat ca plangerea prealabila in cazul actiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificatia concilierii in cazul litigiilor comerciale, dispozitiile codului de procedura civila  fiind aplicabile in aceasta materie.Termenul de 6 luni curge de la:

- Data incheierii contractului,in cazul litigiilor legate de incheierea lui;

- Data modificarii contractului sau, dupa caz ,data refuzului cererii de modificare facuta de una dintre parti, in cazul litigiilor legate de executarea contractului;

- Data incalcarii obligatiilor contractuale, in cazul litigiilor legate de incetarea contractului;

- Data expirarii duratei contractului sau , dupa caz ,data aparitiei oricarei alte cauze care atrage stingerea obligatiilor contractuale, in cazul litigiilor legate de incetarea contractului;

- Data constatarii caracterului interpretabil al unei clauze contractuale in cazul litigiilor legate de interpretarea contractului.


Termenul de 6 luni este un termen de prescriptie, potrivit art.11 alin.5) din legea contenciosului administrativ.


Potrivit art.11.alin.2) din acelasi act normativ ,pentru motive temeinice ,in cazul actului adminitrativ unilateral cu caracter individual cererea poate fi introdusa si peste termenul de 6 luni, dar numai tarziu de 1 an de la data comunicarii actului, data luarii la cunostinta, data introduceri cererii sau data incheierii procesului-verbal de conciliere. Acest termen este de decadere, potrivit art. 11 alin.5 ) din Legea nr.554/2004.


In cazul actiunilor formulate de prefect , Avocatul Poporului ,Ministerul Public sau Agentia Nationala a Funcionarilor Publici, termenul de 6 luni curge de la data cand s-a cunoscut existenta actului nelegal.


Potrivit art. 1 alin. 6 ) din Legea nr.554/2004 , in cazul actiunii in anularea actului administrativ unilateral nelegal introdusa de autoritatea publica emitenta, in situatia in care actul nu mai poate fi revocat intrucat a intrat in circuitul civil si a produs efecte juridice, termenul in care aceasta poate fi introdusa este de 1 an de la data emiteri actului.

Inapoi