Cabinet  avocat “Dimancea Iulian” acorda servicii consultanta juridica, asistenta si reprezentare, redactare acte, cereri, cai de atac, mediere, precum si orice alte activitati prevazute de lege  in domeniul Dreptului Civil.

Asistam si reprezentam persoane fizice si juridice in domeniul dreptului civil, in fata Instantelor de judecata de toate gradele din Brasov si din tara, a institutiilor publice, a notarilor publici, etc.

Experienta profesionala  seriozitatea si daruirea  se regasesc in fiecare activitate avocatiala prestata de cabinetul nostru si reprezinta un reper pentru actualii si viitorii clienti care apeleaza la serviciile juridice  oferite de Cabinet de  avocatura Dimancea Iulian din Brasov.

Dreptul la un proces echitabil este in stransa legatura cu garantarea accesului liber la justitie, o procedura echitabila nu poate fi realizata daca litigiul nu este dedus judecatii unei instante competente.

Justitia se infaptuieste in numele legii  de catre un judecator, care trebuie  sa o aplice in concordanta cu dinamica si complexitatea vietii sociale, nu intr-un mod abstract si static.


Cateva principii fundamentale ale procesului civil:

Principiul dreptului la aparare

Se concretizeaza in procesul civil, prin dreptul unei persoane fizice sau juridice de a-si angaja un avocat specializat in drept civil din Brasov sau in general din Romania, care sa-i asigure o aparare calificata, prin reprezentare sau asistare, avand dreptul sa solicite amanarea procesului pentru lipsa de aparare (art. 222 CPC ), dreptul de a obtine un ajutor public judiciar, dreptul de a studia dosarul, de a formula cereri, de a propune si administra probe, de a recuza judecatorii, de a exercita caile legale de atac, dreptul de a cere executarea silita a hotararilor judecatoresti,  precum si a altor titluri executorii recunoscute de lege .

Noul Cod de procedura civila pune un accent deosebit pe apararea specializata in calea de atac a recursului. In recurs cererile si concluziile partilor nu pot fi formulate si sustinute decat prin avocat, cu exceptia situatiei in care partea sau mandatarul acesteia, sot ori ruda pana la gradul al doilea inclusiv  este licentiat in drept.

Citeste mai mult

Principiul disponibilitatii

Reprezinta posibilitatea conferita de lege cetatenilor de a sesiza autoritatile judiciare, de a stabili cadrul procesual al litigiului, de a renunta la judecata sau la insusi dreptul pretins, dreptul paratului de a achisa la pretentiile reclamantului, dreptul partilor de a pune capat procesului printr-o tranzactie, dreptul partilor de a exercita sau nu caile de atac, dreptul de a cere executarea silita.

Instanta nu poate sa solutioneze litigiul decat pe baza cererii persoanei interesate  si in limitele sesizarii. Uneori initiativa de a actiona in justitie este conferita unor organe ale statului (procuror, autoritate tutelara, etc )


Obligatiile partilor si ale tertilor in procesul civil

Indatoririrea partilor de a-si exercita drepturile procesuale si obligatiile corelative cu buna credinta, potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege si fara a se incalca drepturile procesuale ale altei parti.

Obligatia partilor de diligenta sau de staruinta in desfasurarea si finalizarea procesului, menita sa asigure o anumita disciplina, celeritate si coerenta procesuala.

Orice  persoana poate fi obligata, in conditiile legii, sa  sprijine realizarea justitiei, iar cel care fara motiv legitim, se sustrage de la indeplinirea acestei obligatii poate fi constrans sa o execute sub sanctiunea platii unei amenzi judiciare, iar daca este cazul, a unor daune interese.


Incercarea de impacare a partilor

Se poate realiza in conditiile art. 2267 Ncc, respectiv prin incheierea unei tranzactii, prin care partile previn sau sting un litigiu, inclusiv in faza de executate silita, prin concesii sau renuntari reciproce la anumite drepturi sau prin transferul unor drepturi de la una la cealalta.

Asupra capacitatii sau starii civile a unei persoane, precum si a drepturilor de care partile nu pot sa dispuna potrivit legi, nu se poate poate tranzactiona .

Ca intindere, tranzactia se va margini numai la obiectul ei, renuntarea facuta  la toate  drepturile, actiunile si pretentiile, se intinde doar asupra cauzei cu privire la care s-a facut tranzactia.

Pe de alta parte, exista si obligatia judecatorului de a recomanda partilor solutionarea amiabila prin mediere (conform legii nr. 192/2006 ), si de a incerca pe tot parcursul procesului impacarea partilor.


Echipa nostra de avocati din Brasov specializati in drept civil va ofera solutii legale pentru protectia drepturilor dumneavoastra sau alte situatii juridice prin promovarea urmatoarelor tipuri de actiuni civile :

Actiuni privind actele de stare civila; Actiuni pentru punerea sub interdictie;

Actiuni privind inregistrarea tardiva a nasterii; Actiune pentru declararea judecatoreasca a mortii;  Actiune in anularea hotararii declarative de moarte;

Actiune in declararea simulatiei unui contract; Actiune in rezolutiunea contractelor;   Actiune in rezilierea contractelor;  Actiune in evacuare;

Actiune in nulitatea unui act juridic ; Actiune intemeiata pe gestiunea de afaceri;

Actiune in restituirea platii nedatorate; Actiune intemeiata pe imbogatirea fara justa cauza; Actiuni in raspundere civila delictuala; Actiuni intemeiate pe raspunderea civila contractuala; Actiune in daune interese moratoria; Actiune un daune- interese compensatorii ; Actiune in revendicare imobiliara/mobiliara.

Actiune in granituire; Actiune pentru apararea unei limite a dreptului de proprietate; Actiuni in uzucapiune ; Actiune in constatarea accesiunii imobiliare;

Actiuni posesorii; Actiune in repararea pagubei cauzata prin erori judiciare .Actiune de partaj succesoral ; Actiune in anularea certificatului de mostenitor;

Actiune in nulitatea testamentului; Actiuni in revocarea legatelor; Actiuni in reductiunea liberalitatilor excesive; Actiune in predarea legatelor.


Oferim consultanta si asistenta juridica la intocmirea contractelor de: vanzare-cumparare, donatie, inchiriere, comodat, depozit, renta viagera, intretinere si altele.

Acordam asistenta juridica si reprezentare in vederea legalizarii dispozitivelor hotararilor judecatoresti, precum si punerea lor in executare prin cereri formulate si inaintate catre executorul judecatoresc.
Articole relevante din drept civil