Interdictia judecatoreasca este masura de ocrotire , de drept civil , care se ia de catre instanta de judecata fata de persoana fizica lipsita de discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale datorita alienatiei sau debilitatii mintale , constand in lipsirea de capacitate de exercitiu si instituirea tutelei.

Actiunea de punere sub interdictie este o actiune personala .

Calitate de reclamant (procesuala activa) are orice persoana ce afla de situatia in care se afla cel ce trebuie pus sub interdictie , organele administratiei publice locale , serviciul de stare civila si notarul public cand deschide o procedura succesorala , institutiile de ocrotire , rudele sau persoanele apropiate celui lipsit de discernamant , administratorii sau locatarii imobilului in care locuieste acesta , precum si procurorul in baza art. 937 alin. 1) cod procedura civila.

Potrivit dispozitiilor art. 166 Cod civil orice persoana care are capacitatea deplina de exercitiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat , incheiate in forma autentica , persoana care urmeaza sa fie numita tutore pentru a se ingriji de persoana sau bunurile sale in cazul in care ar fi pusa sub interdictie judecatoreasca .

Calitate de parat (procesuala pasiva )are persoana a carei punere sub interdictie s-a cerut , pretinzandu-se ca nu are discernamant . Masura poate fi luata si pentru minorii cu capacitate de exercitiu restransa . Daca aceasta persona are numit un curator , acesta o va reprezenta in proces , in caz contrar instanta de tutela , facand aplicarea art. 167 Cod civil , va putea numi un curator pentru ingrijirea si reprezentarea celui a carui interdictie a fost ceruta , precum si pentru administrarea bunurilor acestuia .

In situatia in care , minorul pus sub interdictie se afla sub ocrotirea parintilor , va ramane sub aceasta ocrotire pana devine major , fara a i se numi un tutore . La majorat , instanta de tutela va numi un tutore pentru persoana pusa sub interdictie.

Ca motive de fapt se va mentiona :

1.faptul ca paratul este lipsit de discernamant datorita alienatiei sau debilitatii mintale . Potrivit dispozitiilor art. 211 lin legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a legii nr. 287/2009 privind codul civil , prin expresiile alienatie mintala sau debilitate mintala se intelege o boala psihica ori un handicap psihic ce determina incompetenta psihica a persoanei de a actiuna critic si predictiv  privind consecintele socio – juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor si obligatiilor civile .

2. imprejurarile concrete (faptele) din care rezulta lipsa de discernamant a paratului , de exemplu faptul ca paratul sufera de o boala psihica atestata prin acte medicale , ca a fost adeseori internat in institutii sanitare de psihiatrie , ca are un comportament violent fata de orice persoana cu care vine in contact , ca nu se poate ingriji de persoana sa , neavand reprezentare in timp si spatiu , etc.

Art. 936 Cod procedura civila prevede in mod expres ca este necesara mentionarea in cerere a faptelor din care rezulta alienatia sau debilitatea mintala.

 

3. faptul ca lipsa discernamantului nu-I permite paratului sa se ingrijeasca de interesele sale .

 

4. locul unde a fost inregistrata nasterea paratului , mentiune necesara pentru identificarea serviciului de stare civila caruia i se va comunica dispozitivul hotararii de punere sub interdictie , in copie legalizata , pentru a se face mentiune pe marginea actului de nastere , in conformitate cu art. 940 alin.1) Cod civil.

Potrivit textului mentionat , dispozitivul va fi comunicat si serviciului sanitar competent , pentru a se instiutui asupra persoanei o supraveghere permanenta , biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent, daca este cazul  , registrului comertului , daca este profesionist .

Temeiul de drept este dat de dispozitiile art. 164-177 Cod civil , coroborate cu art. 935-942  Cod procedura civila .

In probatiune  : 1. Inscrisuri – obligatoriu certificatul de nastere al paratului , precum si orice alte insrisuri care atesta afectiunile psihice de care acesta sufera , de exemplu fisa de luare in evidenta unitatilor sanitare de boli mintale , certificate medicale constatatoare ale bolii psihice , retete medicale din care rezulta diagnosticul , etc.

2. interogatoriul paratului – conform art. 939 alin.2) Cod procedura civila , este obligatorie ascultarea celui a carui punere sub interdictie se cere , pentru a se constata starea sa mintala ;

3. martori – pe acelasi aspect ca si cel vizat de interogatoriu;

4. expertiza medico-legala psihiatrica  - proba pentru a se stabili daca paratul are discernamantul actelor si faptelor sale .

Actiunea  este scutita de plata taxei judiciare de timbru , conform art. 29 alin 1) lit. e) din O.U.G.  nr. 80 /2013 privind taxele judiciare de timbru.

Este competenta teritorial instanta de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliul paratul , conform art. 935 cod procedura civila  , iar material este competenta instant de tutela , art.107 Cod civil raportat la art. 935 cod procedura civila.

 

 

 

 

 

 

Inapoi