Anularea  actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora este acea sanctiune care intervine atunci cand nu au fost respectate dispozitiile legale ce reglementeaza conditiile de valabilitate a acestora.


Orice persona interesata, structurile de stare civila din cadrul serviciilor publice comunitare ,locale sau judetene de evident a persoanelor  au  calitate procesuala activa. Serviciul public comunitar local de evident a persoanelor care a facut inregistrarea ce se cere a fi anulata, are calitatea procesuala pasiva (parat).


Procedura judecatoreasca a anularii vizeaza exclusive actele de stare civila, in acest din urma caz aplicandu-se o procedura administrativa , in sensul ca indreptarea necesara se face chiar de organul care a efectuat inregistrarea de stare civila.


In motivarea in fapt a cererii  se va mentiona in ce consta inregistrarea de stare civila ce se cere a fi anulata precum si motivul pentru care se cere anularea ei.


Motivele pentru care se poate cere anularea actelor de stare civila sau a mentiunilor de pe acestea sunt prevazute de art. 103 alin.1  din metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, respectiv:

-          Actul de stare civila a fost intocmit intr-un registru necorespunzator ;

-          Actul nu trebuia intocmit la primaria respectiva;

-          Faptul sau actul de stare civila nu exista ;

-          Nu s-au respectat prevederile legale la intocmirea actului de stare civila;

-          Mentiunea a fost inscrisa pe alt act de stare civila;

-          Mentiunea a fost operata cu un text gresit.


Exista si alte cazuri in care se poate cere anularea actelor de stare civila, spre exemplu daca inregistrarea a fost facuta de o persoana necompetenta, cu exceptia aplicarii art.102  C. civ, care consacra principiul error communis facit jus; daca inregistrarea nu s-a facut in registrul de stare civila; daca s-a inregistrat un act sau fapt de stare civila care nu a avut loc; daca actul reconstituit a fost procurat ulterior; daca actul a fost anulat .


Temeiul de drept il constituie art.100 C.civ. si art. 57 si art.58 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.


In probatiune se anexeaza inscrisuri, obligatoriu extrasul actului de stare civila ce se cere a fi anulat, precum si orice alte inscrisuri da natura sa dovedeasca motivul de anulare invocat.


De exemplu daca se invoca efectuarea inregistrarii de catre o persoana necompetenta, se va depune statul de functiuni al serviciului public comunitar local de evident a persoanelor care a facut inregistrarea spre a se evidentia ca persoana care a facut inregistrarea a carei anulare se cere, nu facea parte, la data inregistrarii, dintre functionarii cu competent in acest sens.

Inapoi