Modificarea actelor de stare civila se refera la inregistrarea unor mentiuni cu privire la schimbari  in starea civila a unei persoane , iar completarea actelor de stare civila reprezinta inregistrarea acestora cu mentiunile omise atunci cand , din diferite motive , unele rubrici  au ramas libere desi trebuiau completate.

 

Calitatea procesuala activa , adica cea de reclamant o are orice persoana interesata , serviciul de stare civila din cadrul structurii publice comunitare locale sau judetene de evidenta a persoanelor , parchetul , in conformitate cu art. 57 alin 2) din legea nr. 119/1996.

 

Calitatea de parat o are dupa caz serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care a facut inregistrarea ce se cere a fi anulata sau persoana la care se refera acea inregistrare.

 

Cu privire la obiectul actiunii , mentionam faptul ca procedura judecatoreasca a modificarii sau completarii vizeaza exclusiv actele de stare civila , iar nu certificatele de stare civila , in cazul certificatelor de stare civila aplicandu-se o procedura administrativa , in sensul ca indreptarea necesara se face chiar de catre organul care a efectuat inregistrarea de stare civila .

Prin acesta actiune se poate solicita spre exemplu , completarea actului de nastere cu numele tatalui , precum si indreptarea oricarei neconcordante intre cele doua exemplare ale registrelor de stare civila sau a neconcordantelor intre inregistrare si elementele reale ale starii civile , aparute dupa inregistrarea de stare civila .

 

Ca motive de fapt , se vor mentiona actul de stare civila care trebuie modificat sau completat si in ce consta modificarea sau completarea care se cere. Modificarea actelor de stare civila intervine in ipotezele care se desprind din art. 105 coroborat cu art. 65 si urmatoarele din metodologia de aplicare a Legii nr. 119 /1996 , respectiv inscrierea recunoastrerii sau stabilirii ulterioare a filiatiei , inscrierea divortului , a anularii sau desfacerii casatoriei , inscrierea acordarii sau pierderii cetateniei romane , etc.

 

Ca motiv de completare se va mentiona faptul ca rubrica ,, numele tatalui “ nu a fost completata , desi copilul s-a nascut in timpul casatoriei , avand ca tata pe sotul mamei , conform art. 424 Cod civil , etc.

 

Temeiul de drept este dat de dispozitiile art. 100 Cod civil si art. 57 si 58 din legea nr. 119/1996 , modificata si completata prin legea nr. 117 /2006.

In probatiune , obligatoriu se va anexa extrasul actului de stare civila ce se cere a fi modificat sau completat , precum si orice alte inscrisuri de natura sa dovedeasca eroarea strecurata cu ocazia intocmirii acestui act .

 

Spre exemplu daca s-a invocat faptul ca rubrica ,, numele tatalui “ nu a fost completata si copilul s-a nascut in timpul casatoriei , se va depune certificatul de casatorie al mamei copilului .

 

Tot in probatiune mai trebuie solicitata o adresa de la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor –ca dovada a efectuarii de cercetari in legatura cu modalitatea si conditiile in care s-a efectuat inregistrarea ce se solicita a fi modificata sau, dupa caz , completata .

 

 Actiunea va fi timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei , potrivit art. 27 din OUG nr. 80/2013  privin taxele judiciare de timbru , pentru cererile neevaluabile in bani .

Din punct de vedere teritorial este competenta instanta de la domicililul sau sediul reclamantului , in conformitate cu dispozitiile art. 57 alin. 2) din legea nr. 119 /1996  , iar daca reclamantul este un cetatean strain sau un cetatean roman cu domicilul in strainatate instanta competenta este Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti , conform art. 57 alin. 3) din legea 119/1996 , modificata si completata prin legea nr. 117/2006.

 

Competenta din punct de vedere material este Judecatoria , conform art. 57 alin. 2) teza a II- a si alin. 3) din legea nr. 119/1996 .

 

 

 

Inapoi