Actiunea in regularizare are drept scop remedierea pe cale judecatoreasca a neregularitatilor privind inregistrarea unei societati,constatate  dupa inregistrare.


Actiunea in regularizare poate fi introdusa potrivit art.48 alin. 3) din legea nr.31/1990, in termen de 1 an de la data inmatricularii societatii  in registrul comertului. Aceasta actiune poate fi introdusa insa, potrivit art.48 alin.2, numai dupa trecerea unui termen de 8 zile de la constatarea neregularitati, termen in care legea obliga organele societatii sa ia masuri pentru inlaturarea acesteia.


Calitatea procesuala activa o poate avea orice persoana interesata respectiv asociatii, salariatii societatii, creditori sociali etc.


Potrivit art.26 alin.1 ) din legea nr.26/1990 privind Registrul Comertului republicata cu modificarile ulterioare, calitate procesuala activa poate avea si Oficiul National al Registrului Comertului.


Calitate procesuala pasiva au organele societatii ,respectiv admnitratorii sau cenzorii societatii. De asemenea se va cita si societatea pentru opozabilitatea hotararii.


Se va motiva in fapt in ce consta neregularitatea a carei inlaturare se cere, spre exemplu: lipsa din actul constitutiv a unor cerinte prevazute de art.7 sau 8 din legea nr.31/1990; existenta unei clauze contrare unor dispoziti imperative ale legii;neindeplinirea unei cerinte legale pentru constituirea societatii.Regularizarea poate fi ceruta chiar si pentru acele motive care constituie cauze de nulitate a societatii potrivit art.56 din legea nr.31/1990 intrucat principiul este salvarea societatii chiar prin regularizare.


Se va argumenta, de asemenea, acordarea daunelor interese daca acestea au fost solicitate.Legea nu mai prevede dupa modificarea prin legea nr.76/2012, incepand cu 15.02.2013, posibilitatea acordarii daunelor cominatorii, ci doar posibilitatea acordarii daunelor interese in conditiile dreptului comun, reprezentat de dispozitiile art.1530 si urm.C.civ. Modificarea este in comportanta cu dispozitiile art.906 C.proc.civ, care interzic acordarea daunelor cominatorii pentru neindeplinirea obligatiilor de a face.


Temeiul de drept il reprezinta art. 48 din legea nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.


Se va solicitia proba cu inscrisuri, fiind obligatoriu certificatul de inregistrare a societatii, actul constitutiv, precum si orice al act socotit doveditor.


Potrivit art.14 alin.2 )din O.U.G nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari in Registru Comertului se taxeaza cu 100 de lei. Apreciem ca in lipsa unor dispoziti legale care sa reglementeze o taxa de timbru distincta pentru aceasta categorie de actiuni, actiunea in regularizare este supusa taxei de timbru prevazuta de art.14 alin.2 din O.U.G.  nr.80/2013.

Inapoi