Plangerea  reprezinta un mod de a sesiza organele de urmarire penala, ce consta in incunostiintarea facuta de o persoana fizica sau juridica  referitor la o vatamare ce i-a fost cauzata printr-o infractiune.


Art. 289 Ncpp prevede conditiile de forma necesare pentru depunerea unei plangeri penale , acestea fiind preluate din dispozitiile vechii reglementari, fiind introduse  cateva prevederi noi.


Plangerea trebuie sa cuprinda datele de identificare ale persoanei vatamate, codul numeric personal al acesteia, precizarea calitatii de persoana vatamata , domiciliul persoanei vatamate, descrierea faptei, a faptuitorului daca este cunoscut si a mijloacelor de proba. Numele si prenumele persoanei vatamate sunt necesare pentru a responsabiliza persoanele care doresc sa sesizeze organele de urmarire penala. Codul numeric personal reprezinta in cazul persoanelor fizice  si codul fiscal a acestora si permite punerea in executare in mod operativ a obligatiilor de natura pecuniara ce ar putea sa fie impuse persoanei vatamate ca urmare a culpei procesuale sau a exercitarii cu rea credinta a drepturilor procesuale.

Persoana juridica care are calitate de persoana vatamata trebuie sa indice denumirea, sediul social si codul unic de identificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului  sau de inscriere in registrul persoanelor juridice si contul bancar precum si indicarea reprezentantului legal sau conventional. In mod normal , plangerea penala ar trebui sa fie semnata de catre persoana care are abilitatea legala sa reprezinte persoana juridica in relatie cu tertii. O alta persoana poate semna plangerea doar daca a fost mandatata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice.

Exista si posibilitatea de a depune o plangere in format electronic, daca inscrisul electronic indeplineste conditiile pentru a fi considerat inscris sub semnatura privata in conditiile legii nr. 455/2001  privind semnatura elecronica.

In cazul victimelor ce nu au capacitate de exercitiu sau au capacitate de exercitiu restransa, exista obligatia organelor de urmarire penala de a se sesiza din oficiu daca faptuitorul are calitate de ocrotitor legal.

Nerespectarea conditiilor de forma ale plangerii sau descrierea deficitara a faptei sesizate atrage in conditiile art. 294 alin.2) NCPP  restituirea administrativa a plangerii penale. Prin adresa de restituire a plangerii se vor indica de catre organele de urmarire penala  si carentele actului de sesizare.

In situatia in care din plangerea penala rezulta unul dintre cazurile de impiedicare a exercitarii actiunii penale prevazute de art. 16 alin(1) NCPP, procurorul poate dispune clasarea,  fara ca in cauza sa se administreze vreun mijloc de proba.

Persoana care poate formula plangere. Plangerea se poate formula de catre persoana fizica sau persoana juridica ce a suferit o vatamare in urma comiterii de catre o alta persoana a unei fapte incriminate de legea penala.


Avocatul poate depune plangere penala in numele clientului, daca exista mentiuni privind aceasta prerogativa atat in contractul de asistenta si reprezentare, cat si in imputernicirea avocatiala.


Plangerea mai poate fi facuta si de un sot pentru celalalt sot ori de catre copilul major pentru parinti ,  insa parsoana vatamata poate sa nu-si insuseasca plangerea.


Daca persoana vatamata este lipsita de capacitate de exercitiu, plangerea se poate face de catre reprezentantul sau legal (parinte, tutore sau curator), iar daca are capacitatea de exercitiu restransa, persoana vatamata poate face plangere cu incuviintarea persoanelor prevazute de legea civila.


Persoana impotriva careia se indreapta plangerea este persoana care a savarsit o fapta penala, nominalizata in cazul in care este cunoscuta, sau o persoana banuita ca ar fi comis fapta respectiva. Aceasta mentiune este necesara  in masura in care in mod rezonabil persoana vatamata poate afla identitatea faptuitorului. Este posibil ca persoana vatamata sa detina informatii doar cu privire la fapta comisa. In acest caz, in masura in care ar avea simple suspiciuni cu privire la comiterea infractiunii de catre o anumita peroana, are optiunea de a indica identitatea persoanei respective, fara ca in aceasta situatie sa se poata retine in sarcina sa savarsirea infractiunii de denuntare calomnioasa.

Inapoi