Actiunea prin care se solicita restituirea darurilor in cazul ruperii logodnei este o octiune personala, care tinde la repunerea partilor in situatia anteriara incheierii logodnei prin restituirea darurilor primate de fostii logodnici, in considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, in vederea incheierii casatoriei, unul de la celalalt sau de la alte persoane (parinti , rude).


Calitate procesuala activa (reclamant) are orice persoana interesata care pretinde ca a facut un dar unuia dintre fostii logodnici, in considerareaa logodnei sau a viitoarei casatorii.


Calitate procesuala pasiva (parat)  are fostul logodnic sau, dupa caz, fostii logodnici, care au primit darurile invocate in considerarea  logodnei care a fost rupta sau a viitoarei casatorii care ar fi urmat-o.


Obiectul cererii consta in solicitrea de restiture a bunurilor, evaluate si individualizate de catre reclamant, care au constituit obiectul darurilor facute paratului  in considerarea logodnei sau a casatoriei , cu exceptia darurilor obisnuite.


Se vor mentiona darurile care au fost facute paratului, momentele si imprejurarile in care i-au fost oferite bunurile respective. Se va arata existent unei logodne care a fost incheiata intre parti si rupta de catre unul sau ambii logodnici, bunurile care au fost oferite de catre reclamant paratului si imprejurarile in  care darurile au fost oferite.

Inapoi