Cabinet  Avocat “Dimancea Iulian” din Brasov  acorda  consultanta juridica,  asistenta  si reprezentare, redactare acte, mediere, precum si orice alte activitati prevazute de lege  in  domeniul  Dreptului Muncii.


Asiguram asistenta juridica si reprezentare  persoanor fizice si  persoanelor  juridice, in litigii ce au ca obiect conflicte de munca, in fata Instantelor specializate  de toate gradele din Brasov si din tara ,precum si  a institutiilor publice.


Experienta profesionala acumulata in decursul anilor, se regaseste in fiecare activitate profesionala  prestata de cabinetul nostru si reprezinta un reper pentru  clientii care apeleaza la serviciile juridice  oferite de Cabinet Avocat Dimancea Iulian  din Brasov.


Avem convingerea ca orice societate comerciala din Brasov are nevoie  in egala masura de un contabil  cat si de un avocat specializat pe probleme de dreptul muncii.


Un avocat bine pregatit din echipa noastra va poate asista si consilia inca de la infiintarea societatii in vederea desfasurarii activitatii cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, fiind in masura sa va ofere opinii legale si rapoarte de consultanta juridica pentru situatiile aparute in desfasurarea activitatii comerciale a companiei dumneavoastra.


Citeste mai mult

In multe cazuri clientii apeleaza la serviciile unui avocat specializat in dreptul muncii doar atunci cand este pus in fata unor situatii conflictuale, cand exista deja un litigiu ajuns in faza  de judecata,  sau pe masa  altor institutii ale statului.


Un avocat specializat in Dreptul Muncii din cadrul cabinetului nostru de avocatura din Brasov va ofera urmatoarele servicii:

- consultanta si asistenta juridica pentru inchierea , modificarea si incetarea contractului individual/colectiv de munca

- asistenta la negocierea contractului individual de munca

- servicii de mediere/conciliere intre angajat si angajator

- contestarea deciziei comisiei de disciplina si a deciziei de concediere

- litigii in domeniul  raporturilor de munca, cu repararea prejudiciului suferit de angajat, cu obligarea angajatorului la restituirea sumelor retinute din salariu, precum si reintegrarea salariatului pe postul detinut anterior incetarii raporturilor de serviciu

- redactarea contractelor de munca, a fiselor de post precum si a regulamentelor de organizare si functionare

- redactarea deciziilor cu privire la incetarea contractului individual de munca


Dreptul muncii reprezinta un ansamblu de norme juridice ce au ca obiect de reglementare, relatiile sociale de munca ce se stabilesc intre cei care utilizeaza forta de munca, denumiti angajatori  si cei care presteaza munca, denumiti angajati.


Prin angajator se intelege persoana fizica sau juridica, ce poate in conditiile legii sa angajeze forta de munca in baza unui contract individual de munca. Salariatii sunt acele persoane fizice, obligate prin functia sau profesia lor, sa desfasoare diverse activitati pentru angajatori.


Intre angajator si angajat iau nastere atat  relatii individuale cat si colective ,prin incheierea contractului colectiv de munca, existand drepturi si obligatii distincte ale celor doua subiecte colective de drept.


In principal, dreptul muncii este reprezentat de dreptul contrctelor individuale si collective de munca, insa priveste si alte raporturi juridice decat cele derivate din contractele de munca .


Codul muncii reglementeaza si modul in care se efectueaza controlul aplicarii dispozitiilor ce reglementeaza raporturile de munca, precum si jurisdictia muncii.


Potrivit legii nr. 53/2003, angajatorul dispune de o prerogativa disciplinara, putand sa  aplice  sancţiuni disciplinare unui  salariat, cand  constata ca acesta a savarsit o abatere disciplinară. Abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca şi  consta într-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovătie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil sau ordinele  conducătorilor ierarhici.


Sancţiunile disciplinare aplicabile angajatului  în cazul în carea  savarsit  o abatere disciplinară sunt: avertismentul scris,  retrogradarea din functie, pentru o durată ce nu poate depăsi 60 de zile,  reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%, desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în 12 luni de la aplicare, dacă in acest termen ,salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara . Radierea sanctiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisa în forma scrisa. 
 

Nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. 1) lit. a, nu poate fi dispusa înainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Pentru cercetarea  disciplinara prealabila, salariatul este convocat în scris de către angajator, precizandu-se obiectul, data, ora şi locul intalnirii. Neprezentarea angajatului la convocare fara un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara  cercetare  disciplinara prealabila.

 

Pe parcursul  cercetarii disciplinare, angajatul are dreptul să formuleze  apărări în favoarea, oferind  toate probele şi motivatiile  necesare,  avand  dreptul să fie asistat, la cererea sa de către un avocat specializat in dreptul muncii din Brasov.

Angajatorul dispune  sanctionarea disciplinara printr-o decizie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostintă despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Decizia de sancţionare se comunică angajatului în  5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.Decizia de sanctionare se poate  contesta de cate salariat la instanta judecatoreasca competenta în termen de 30 de zile  de la data comunicarii. Angajatorul este obligat, în temeiul normelor  răspunderii civile contractuale, să îl despagubeasca pe angajat în cazul în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul.  În cazul în care angajatorul refuza sa îl despagubeasca pe angajator, acesta se poate formula o plângere la instanta de  judecata competenta.


Avem ca obiectiv sa ajutam clientii, persoane fizice si juridice, sa-si exercite optiunile legale , sa atinga obiective realiste,  prin acordarea de indrumari  juridice , necesare in luarea celor mai bune  decizii in contextual unor conflicte de munca. 
Articole relevante din dreptul muncii