Contestatia impotriva deciziei de concediere este  o actiune personala prin care se urmareste anularea deciziei de concediere pentru nerespectarea conditiilor de forma sau de fond prevazute de lege pentru acest act juridic specific dreptului muncii.


Termenul in care poate fi introdusa o astfel de actiune este cel prevazut de art. 211 lit. a ) din legea dialogului social nr.62/2011 ,respectiv 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunostinta de masura concedieri. Desi prevederile art.268 alin.1 lit.a)  C muncii care stipulau un termen de contestare de 30 de zile calendaristice de la data cand a fost comunicata decizia de concediere - nu au fost abrogate in mod expres, consideram ca au operat o abrogare implicita a acestora, norma din legea nr.62/2011 republicata fiind una ulterioara.


De asemenea, pentru ipoteza in care se contesta o Decizie de concediere disciplinara, consideram ca sunt incidente prevederile art.252 alin.5) C.muncii republicat, care stipuleaza un termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii .


Potrivit prevederilor art.60 alin.1, lit.e ) din legea nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca, partile sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii. Sanctionarea neindeplinirii de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea este cea prevazuta de art.2 alin.1 din acelasi act normativ, respectiv respingerea cererii de chemare in judecata ca inadmisibila.


Salariatul caruia i s-a desfacut contractual individual de munca are calitatea procesuala activa(contestator) sa formuleze contestatia De asemenea ,legea confera calitate procesuala activa si sindicatului din care face parte salariatul concediat nelegal. Astfel ,potrivit art.28 alin.2) din legea nr.62/2011 republicata, Organizatiile sindicale au dreptul de a intreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune in justitie in numele membrilor lor, in baza unei imputerniciri scrise din partea acestora. Actiunea nu va putea fi introdusa sau continuata de organizatia sindicala daca cel in cauza se opune sau renunta la judecata in mod expres.

 

Inapoi