Politica de confidentialitate si protectia datelor

Prezenta informare cu privire la prelucrarea datelor personale se aplica tuturor prelucrarilor de date cu caracter personal pe care le utilizam, precum si tuturor interactiunilor cu website-ul cabinetului nostru de avocatura, gazduit pe domeniul www.avocatibrasov.ro.

Cabinet avocat Dimancea Iulian este operator de date cu caracter personal, iar titularul cabinetului, domnul avocat Dimancea Iulian este proprietarul website-ului www.avocatibrasov.ro.

Colectarea datelor personale ale clientilor precum si a celor care utilizeraza site-ul nostru se limiteaza strict la datele necesare furnizarii unor servicii juridice de inalta calitate.

Datele personale pe care le prelucram:

 • Nume, prenume, functie, calitate, pentru stabilirea detaliilor unei viitoare colaborari.
 • Date de contact, precum adresa personala sau de serviciu, adresa de e-mail, numarul de telefon.
 • Cont bancar si alte informatii financiare, ce ne permit desfasurarea relatilor contractuale de orice fel, atunci cand acestea exista.

Daca doriti sa va alaturati echipei noaste de avocati, vom procesa datele necesare pentru recrutare, respectiv numele complet, adresa de e-mail, numarul de telefon si adresa de corespondenta, precum si orice alte date pe care ni le aduceti la cunostinta, aplicand direct pe website, prin depunere sau transmitere in format fizic,la biroul nostru sau prin e-mail la adresa: contact@avocatibrasov.ro.

Colectam datele personale furnizate de dumneavoastra in mod voluntar, in format fizic sau electronic , precum si informatiile disponibile din surse publice, cu ocazia interactiunii intervenite in baza unui contract de colaborare sau a unor discutii preliminare purtate in cadrul negocierii si pregatirii unui astfel de contract.

Mai colectam date cu caracter personal prin intermediul website-ului nostru, cu ocazia completarii formularelor de contact existente, precum si atunci cand ne contactati pe e-mail, daca va manifestati interesul cu privire la serviciile noastre, sau daca doriti sa incheiati un Contract de asistenta juridica si reprezentare, un Contract de colaborare,sau daca doriti sa fiti angajati ai Cabinetului nostru.

Va vom informa inainte de a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in alt scop decat cel pentru care ne-au fost incredintate.

In baza Contractului de asistenta juridica sau Contractului de colaborare incheiat cu dumneavoastra in calitate de client, vom prelucra toate datele personale pe care ni le puneti la dispozitie, precum si orice alte date care ne sunt necesare in vederea exercitarii profesiei si prestarii serviciului, in conformitate cu prevederile contractuale si legale.

Daca sunteti clientul nostru sau daca ne-ati contactat in scop profesional, vom prelucra datele dumneavoastra personale in baza interesului legitim de a va transmite toateinformatiile necesare ce asigura buna desfasurare si respectare a tuturor clauzelor contractului semnat de ambele parti.

Datele personale colectate in procesul de recrutare pentru ocuparea unei pozitii in cadrul cabinetului nostru, care sunt utilizate cu scopul tinerii evidentei proceselor anterioare de recrutare sunt stocate pe o perioada de 3 ani de la momentul la care ati aplicat.

Datele colectate in vederea completarii contractelor si emiterii facturilor fiscale vor fi pastrate in arhiva contabilitatii pe o perioada de cel putin 5 ani de la data emiterii.

Datele dumneavoastra personale vor fi sterse atunci cand nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau atunci cand va retrageti consimtamantul, daca prelucrarea datelor personale se intemeiaza pe consimtamant, cu exceptia cazurilor in care prelucrarea datelor dumneavoastra personale este necesara in temeiul unor dispozitii legale sau daca suntem indreptatiti sa continuam prelucrarea.

De asemenea vor mai fi retinute datele dumneavoastra personale pentru o perioada de timp suplimentara, in cazul in care stergerea imediata a acestora ar necesita suprasrierea sistemelor noastre de back -up si recuperare in caz de dezastru.

Ca regula ,nu vom divulga sau transfera datele dumneavoastra personale catre terti. In cazurile in care divulgarea sau transferul este necesar sau suntem obligati prin lege , va vom aduce la cunostiinta in cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu exceptia cazului in care dispozitiile legale, inclusiv regulile care guverneaza obligatia de mentinere a secretului profesional ne interzic sa facem o astfel de informare.

In cazul in care vom transfera sau vom divulga datele dumneavoastra personale catre terti, vom face acest lucru in conformitate cu legislatia in vigoare si vom adopta masurile necesare pentru a asigura protectia acestora.

Pentru prelucrarea datelor putem folosi persoane imputernicite, spre exemplu furnizori de solutii IT pentru administrarea afacerilor, solutii de contabilitate financiara, furnizori de solutii pentru managementul contractelor sau organizatori de conferinte. Cabinetul nostru va incheia conventii de prelucrare a datelor personale cu tertii imputerniciti, prin care acestia isi asuma obligatii de prelucrare a datelor personale, inclusiv de stergere a acestora, conform legislatiei in vigoare si care ofera un nivel ridicat de protective a datelor dumneavoastra personale.

Datele dumneavoastra personale vor fi securizate impotriva amenintarilor si ne asiguram ca sunt protejate prin masuri de securitate si infrastructura corspunzatoate IT. Avem implementate masuri interne care ne permit sa descoperim, sa notificam si sa documentam incalcari de securitate a datelor personale in cel mai scurt timp.

Daca vom descoperi incalcari de securitate a datelor personale care prezinta un risc pentru drepturile si libertatile dumneavoastra, vom notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veti fi informati in timp util cu privire la incalcarea securitatii datelor dumneavoastra personale daca aceasta reprezinta un risc ridicat cu privire la drepturile si libertatile dumneavoastra.

Drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor personale :

 • Dreptul de acces la datele personale.
 • Dreptul de o obtine rectificarea datelor personale inexact.
 • Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale atunci cand:
  • Contestati acuratetea datelor dumneavoastra personale pe care le prelucram.
  • Prelucrarea datelor personale este ilegala.
  • Va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra personale pentru perioada de timp cat verificam existenta interesului nostrum legitim in prelucrarea datelor dumneavoastra.

Daca aveti intrebari cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale sau daca doriti sa ne adresati diverse solicitari sau sa va exercitati drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, ne puteti contacta la adresa de e-mail: contact@avocatibrasov.ro, tel. 0760.474.899 sau la biroul de lucru din Mun. Brasov, str.13 decembrie, nr.78, sc.C, ap.3. Jud. Brasov.

Vom analiza solicitarile dumneavoastra si va vom informa in legatura cu masurile intreprinse, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 60 zile de la momentul inregistrarii solicitarii dumneavoastra.

In situatia in care avem nevoie de mai multe detalii sau timp suplimentar pentru o analiza corespunzatoare a cererii dumneavoastra, va vom informa in timp util. Va multumim si va rugam sa apelati cu incredere la serviciile noastre.